Dátum a čas

Dnes je utorok, 16.10.2018, 16:06:10

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Sviatok

Meniny má Vladimíra, Gál, Havel, Havla

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

OZNAM

Na základe požiadavky dodávateľskej firmy TuCon, a.s., sa budú od 15. októbra 2018 do 19. októbra 2018 na ulici 29. augusta vykonávať výkopové práce spojené s prekládkou vodovodných prípojok v úseku uloženého nového potrubia vody.
Bude obmedzený pohyb s osobnými vozidlami.
Práce budú prebiehať v čase od 7:00 hod. do 19:00 hod..
celý text

ostatné | 13. 10. 2018 | Autor:

OZNAM

Vážení spoluobčania,
oznamujeme Vám, že všeobecný lekár pre dospelých MUDr. Kubiš Vojtech dňa 11. októbra 2018 t. j. vo štvrtok a 12. októbra 2018 t. j. v piatok neordinuje.
Zastupovať ho bude všeobecná lekárka pre dospelých MUDr. Dolinská Ľubomíra vo Valaskej, Štúrova 481/1.
celý text

ostatné | 10. 10. 2018 | Autor:

Oznam

Práce na kanalizácii - ul.29.augusta celý text

ostatné | 9. 10. 2018 | Autor:

OZNAM

Zemné práce na realizácii kanalizácie - Mlynská ulica
celý text

ostatné | 28. 9. 2018 | Autor:

OZNAM

S blížiacim sa zimným obdobím vyzývame všetkých obyvateľov obce , aby zabezpečili priechodnosť miestnych komunikácií a verejných priestranstiev pre vykonávanie zimnej údržby odhŕňania snehu. Z miestnych komunikácií a priľahlých pozemkov žiadame odstrániť všetky prekážky: nepojazdné motorové vozidlá, palivové drevo, stavebný materiál a podobne.
Obec Hronec - správca miestnych komunikácii a verejných priestranstiev oznamuje vlastníkom motorových vozidiel parkujúcich na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách v obci, že v čase zimnej údržby miestnych komunikácii a verejných priestranstiev sú povinní sprístupniť parkovacie miesto na odhrnutie snehu mechanizmami.
Zároveň upozorňujem majiteľov vozidiel parkujúcich na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách počas zimnej údržby, že obec nenesie zodpovednosť za poškodenie motorových vozidiel pri výkone svojich povinností.
Každý majiteľ motorového vozidla je povinný parkovať s vozidlom na svojom pozemku a netvoriť prekážku pri správe majetku obce.
celý text

ostatné | 24. 9. 2018 | Autor:

POZVANIE

Pozývame občanov na amatérsky futbalový turnaj „O pohár starostu obce Hronec“, ktorý sa uskutoční dňa 8. septembra 2018, t. j. v sobotu, od 10,00 hod. – 18,00 hod. na multifunkčnom ihrisku v športovom areáli obce Hronec.
O občerstvenie je postarané.
celý text

ostatné | 7. 9. 2018 | Autor:

OZNAM

V zmysle zákona číslo 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a Vyhlášky číslo 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol sa komíny na rodinných domoch, budovách musia udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená ich pravidelná kontrola a čistenie.
Vážení spoluobčania, oznamujeme vám, že od 6. septembra 2018 do 14. septembra 2018, t. j. do piatka, máte možnosť nahlásiť na Obecný úrad v Hronci svoj záujem o vyčistenie komína osobne, alebo na telefónne číslo: 048 671 04 04, 048 671 04 05, 048 671 04 01.
Na základe vašej objednávky obec následne zabezpečí kominára a oznámi presný termín jeho príchodu.
celý text

ostatné | 6. 9. 2018 | Autor:

OZNAM

Základná škola Jaroslava Simana vo Valaskej oznamuje žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční 3. septembra 2018, t. j. v pondelok o 8,00 hod. na školskom dvore.
Odchod školského autobusu je o 10,00 hod. spred budovy školy.
celý text

ostatné | 31. 8. 2018 | Autor:

Pozvánka

Spomienkové oslavy 74.výročia SNP celý text

ostatné | 24. 8. 2018 | Autor:

Oznam

Oznamujeme občanom, že dňa 23. augusta 2018, t. j. vo štvrtok a 24. augusta 2018 t. j. v piatok, v čase od 7,00 do 20,00 hod. bude v našej obci vypnutá elektrina: časť ulíc: Mlynská, Jilemnickeho, Zlievarenská. celý text

ostatné | 16. 8. 2018 | Autor:

Výkup papiera

Výkup papiera celý text

ostatné | 13. 8. 2018 | Autor:

Zber elektroodpadu

Zber elektroodpadu celý text

ostatné | 13. 8. 2018 | Autor:

Oznam

Z dôvodu rekonštrukcie distribučnej siete SSE-D, a.s. bude dňa 22.
augusta 2018 v čase od 08:00 do 18:00 hod. prerušená dodávka el. energie
do celej nemocnice!

Celý areál NsP Brezno, n.o., Banisko 273/1, Brezno bude v tomto čase
napájaný el. energiou len z náhradného zdroja, avšak napájané budú len
tie najdôležitejšie odberné miesta nemocnice! V tomto čase budú odpojené
aj všetky informačné systémy.

Vzhľadom na uvedené poliklinická časť nemocnice bude mimo prevádzky a
ambulantní lekári ordinovať nebudú.
celý text

ostatné | 13. 8. 2018 | Autor:

Oznam

Dňa 30. júla 2018, t. j. dnes v čase od 13,00 hod. do 15,00 hod. sa na Obecnom úrade v Hronci z technických príčin neúraduje. celý text

ostatné | 30. 7. 2018 | Autor:

Mobilný obecný rozhlas PAGGO.online

Obecný úrad neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v našej obci. Našou snahou je poskytnúť informácie aj občanom, ktorí sú celý deň v práci alebo mimo bydliska a nezachytia informácie z miestneho rozhlasu, alebo úradnej tabule zverejnené v pracovnom čase.
PAGGO.online – „mobilný obecný rozhlas“ je pomocníkom pre každého, kto chce byť informovaný o dianí vo svojej obci.
Mobilný obecný rozhlas PAGGO.online je nová mobilná aplikácia – „appka“ našej obce do Vášho mobilu. Informácie Vám chodia do mobilu a Vy si ich prečítate keď máte čas.
Ako to funguje cez „appku“ PAGGO.online?
Stiahnite si do mobilu PAGGO.online - ZDARMA
Stiahnuť si ju môžete zo stránky www.paggo.online, Google Play a Apple App Store.
celý text

ostatné | 26. 7. 2018 | Autor:

Oznam

Z dôvodu realizácie prác pre kanalizáciu bude od dnešného dňa uzatvorená časť miestnej komunikácie – Zlievárenská ulica v smere k cintorínu. celý text

ostatné | 17. 7. 2018 | Autor:

Oznam

Dnes v čase od 8.00 hod. až do odstránenia poruchy bude odstavená voda na Mlynskej ulici v časti od rodinného domu súpisné číslo 320 po rodinný dom súpisné číslo 329 a v celej rekreačnej oblasti Hruškovo. celý text

ostatné | 17. 7. 2018 | Autor:

Oznam

Z dôvodu opravy poruchy na vodovodnom potrubí a z dôvodu napĺňania vodojemu bude dnes od 22,00 hod. do zajtrajšieho dňa do 7,00 hod. odstavená voda na Nálepkovej ulici, Hronskej ulici a ul.29. augusta. celý text

ostatné | 12. 7. 2018 | Autor:

Orientačný harmonogram realizácie stavby Kanalizácia a ČOV Hronec

Orientačný harmonogram realizácie stavby Kanalizácia a ČOV Hronec celý text

ostatné | 12. 7. 2018 | Autor:

Oznam

Z dôvodu zisťovania poruchy na vodovodnom potrubí, bude v priebehu dnešného dňa postupne odstavovaná voda v jednotlivých častiach obce.
Ďakujeme za porozumenie. celý text

ostatné | 12. 7. 2018 | Autor:

Oznam

Oznamujeme občanom, že je prerušená dodávka pitnej vody na ulici 29. augusta a časti Jilemnickeho ulici z dôvodu poruchy na vodovodnom potrubí na ulici 29. augusta.

Dňa 11. júla 2018 t. j. dnes v čase od 15,00 hod. do 20,00 hod. bude na ulici 29. augusta a časti Jilemnickeho ulici mobilná cisterna s pitnou vodou.

Dňa 12. júla 2018 t. j. zajtra v čase od 7,00 hod. bude na ulici 29. augusta a časti Jilemnickeho ulici mobilná cisterna s pitnou vodou.
Na odstránení poruchy na vodovodnom potrubí sa pracuje.
celý text

ostatné | 11. 7. 2018 | Autor:

Oznam

Oznamujeme občanom, že je porucha na vodovodnom potrubí na ulici 29. augusta. Z dôvodu tejto poruchy dochádza k poklesu tlaku vody na Jilemnického ulici.
Na odstránení poruchy na vodovodnom potrubí sa pracuje.
celý text

ostatné | 11. 7. 2018 | Autor:

Oznam

Oznamujeme občanom, že od 11. júla 2018 t. j. od dnes budú pokračovať zemné práce na realizácii kanalizácie: na Hronskej ulici od rodinného domu súpisné číslo 104 smerom k Švermovej ulici – most cez Čierny Hron.
Z dôvodu výkopových prác pre kanalizáciu v uvedenom úseku bude čiastočne obmedzený prejazd motorových vozidiel. Prosíme Vás o trpezlivosť pri realizácii týchto prác a zároveň ďakujeme za porozumenie.
celý text

ostatné | 11. 7. 2018 | Autor:

Oznam

Oznamujeme občanom, že dňa 13. júla 2018, t. j. v piatok na Obecnom úrade v Hronci sa nebude úradovať z technických príčin. celý text

ostatné | 10. 7. 2018 | Autor:

Oznam

Oznamujeme občanom, že MUDr.Weissová nebude ordinovať od 2.7.2018 do 8.7.2018. Zastupovať ju bude MUDr.Štrbová v Podbrezovej v čase od 6.00 - 10.00 hod. celý text

ostatné | 29. 6. 2018 | Autor:

Oznam

Oznamujeme občanom, že v dňoch 2. júla 2018 – 4. júla 2018 t. j. pondelok - streda zamestnanci Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Banská Bystrica vykonajú v našej obci odpisovanie stavu vodomerov v domácnostiach.
Žiadame občanov o sprístupnenie vodomerných šácht.
celý text

ostatné | 29. 6. 2018 | Autor:

Oznam

Oznamujeme občanom, že dňa 3. júla 2018, t. j. v utorok, v čase od 8,00 hod. do 16,00 hod. bude v našej obci vypnutá elektrina, časť ulice: Švermova. celý text

ostatné | 29. 6. 2018 | Autor:

Oznam

Oznamujeme občanom,že zvoz komunálneho odpadu sa uskutoční v plánovanom termíne, dňa 2. júla 2018, t. j. v pondelok aj v častiach obce, kde už sú realizované práce na výstavbe kanalizácie, t. j.: Švermova ulica – oproti obci Valaská, ulica 29. augusta, Hronská ulica, Zlievarenská ulica od rodinného domu súpisné číslo 524 smerom k cintorínu – Jilemnickeho ulica. celý text

ostatné | 29. 6. 2018 | Autor:

Oznam

Oznamujeme občanom, že od 2. júla 2018 – 15. júla 2018 MUDr. Kubiš Vojtech neordinuje. Zastupovať ho bude MUDr. Dolinská Ľubomíra vo Valaskej. celý text

ostatné | 25. 6. 2018 | Autor:

Oznam


Oznamujeme občanom, že dňa 27. júna 2018, t. j. v stredu, v čase od 8,00 hod. do 16,00 hod. bude v našej obci vypnutá elektrina, časť ulíc: 29. augusta, Hronská ulica.
celý text

ostatné | 25. 6. 2018 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 3
posledná