Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 24.9.2020, 3:12:24

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Sviatok

Meniny má Ľubor, Ľuboš, Terenc

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Mobilná aplikácia

V-obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google play
App store

Navigácia

Obsah

Ako vybavíte

Stavebný úrad

Územné konanie:

začína stavebný úrad na základe návrhu navrhovateľa.

        Účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie a ten, komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov. Podľa výsledkov územného konania vydá stavebný úrad navrhovateľovi územné rozhodnutie.

POTREBNÉ DOKLADY:

 • návrh na vydanie územného rozhodnutia
 • list vlastníctva
 • doklad o uhradení správneho poplatku
 • kópia z katastrálnej mapy
 • zoznam známych účastníkov územného konania stanoviská
 • vyjadrenia dotknutých orgánov a obce
 • súhlas vlastníka pozemku v prípade, že žiadateľ nemá vlastnícke alebo iné právo k pozemku
 • dokumentácia pre územné rozhodnutie 2x
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu

POPLATOK: Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov:

 • Položka 59 Návrh na vydanie rozhodnutia: o umiestnení stavby rozhodnutia o využití územia rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia Predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby:
 • pre fyzické osoby 6,50 €
 • pre právnické osoby 16,50 €

Stavebné konanie

začína stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka.

        Účastníkmi stavebného konania sú: stavebník osoby, ktoré majú vlastnícke, alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb ak ich vlastnícke, alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobných predpisov stavebný dozor, alebo kvalifikovaná osoba projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby. Podľa výsledkov stavebného konania vydá stavebný úrad rozhodnutie. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu dobu.

POTREBNÉ DOKLADY:

 • žiadosť o stavebné povolenie prílohy podľa tlačiva žiadosti o stavebné povolenie

POPLATOK: Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov


Kolaudačné konanie

Po ukončení stavby, ktorá bola vykonaná na základe právoplatného stavebného povolenia, alebo ohlásenia jednoduchej stavby s určením kolaudácie (po predchádzajúcej písomnej žiadosti stavebníka), vydá príslušný stavebný úrad kolaudačné rozhodnutie, ktoré je dokladom, že stavbu možno užívať na účel, pre ktorý bola povolená.

Stavebný úrad pri kolaudácii skúma, či bola stavba postavená podľa dokumentácie, overenej v stavebnom konaní, alebo ohlásení a podľa podmienok stavebného povolenia, alebo ohlásenia.

Kolaudačné konanie začína na návrh stavebníka.

Účastníkom kolaudačného konania je:

 • stavebník
 • vlastník stavby ak nie je stavebníkom
 • vlastník pozemku, na ktorom je stavba umiestnená.

POTREBNÉ DOKLADY

 • žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia (tlačivo)
 • prílohy podľa tlačiva návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Zmena stavby pred jej dokončením

Stavebný úrad môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka povoliť zmenu stavby ešte pred jej dokončením.

POTREBNÉ DOKLADY:

 • žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením (tlačivo)
 • prílohy podľa tlačiva žiadosti o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením

Odstránenie stavby

Na odstránenie stavby je potrebné:

 • rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby.

Toto rozhodnutie vydá stavebný úrad, na základe písomnej žiadosti vlastníka stavby.

POTREBNÉ DOKLADY:

 • žiadosť o povolenie na odstránenie stavby (tlačivo)
 • prílohy podľa tlačiva žiadosti o povolenie na odstránenie stavby

POPLATOK: Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov

 

Priložené dokumenty:

Návrh na vydanie územ.rozhodnutia (.pdf 67 kB)
Návrh na vydanie stavebného povolenia (.pdf 70  kB)
Návrh na kolaudačné konanie (.pdf 67 kB)
Ziadosť o povolenie zmeny stavby (.pdf 84 kB)
Ziadosť o povolenie na odstránenie stavby (.pdf 90 kB)
Ziadost_o_vyrub (.pdf 59 kB)