Obec Hronec
Hronec

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

V zmysle zákona 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov sa uskutoční zisťovanie údajov o obyvateľoch, domoch a bytoch takto:

 • rozhodujúcim okamihom sčítania, na ktorý sa vzťahujú údaje zisťované počas doby sčítania, je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 01. januára 2021.
 • doba sčítania domov a bytov trvá od 01. júna 2020 do 12. februára 2021.
 • doba sčítania obyvateľov trvá od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.

Povinnou osobou pre sčítanie domov a bytov prostredníctvom sčítacieho formulára je:

 • obec
 • osoba vykonávajúca správu bytového domu podľa osobitného predpisu

Povinnou osobou pre sčítanie obyvateľov prostredníctvom sčítacieho formulára je:

 • obyvateľ, o ktorom sa údaje zisťujú,
 • zákonný zástupca obyvateľa.

Povinné osoby (obyvateľ alebo jeho zákonný zástupca) sú povinné poskytnúť údaje o obyvateľovi vrátane rodného čísla obyvateľa vyplnením sčítacieho formulára na sčítanie obyvateľov v rozsahu a podľa metodických vysvetliviek, ktoré sú súčasťou sčítacieho formulára na sčítanie obyvateľov, počas doby sčítania obyvateľov úplne a pravdivo podľa stavu k rozhodujúcemu okamihu sčítania (31.12.2020).

Povinná osoba môže splniť svoju povinnosť  aj prostredníctvom inej osoby, najmä blízkej osoby alebo osoby žijúcej s obyvateľom v jednej bytovej domácnosti.

Ak nie je povinná osoba schopná sama zabezpečiť vyplnenie sčítacieho formulára na sčítanie obyvateľov a ani prostredníctvom inej osoby, zabezpečí splnenie tejto povinnosti s pomocou stacionárneho asistenta sčítania v kontaktnom mieste alebo s pomocou mobilného asistenta sčítania.

Obec počas prípravy, priebehu a vykonania sčítania:

 • zabezpečuje v spolupráci s úradom informačnú a propagačnú kampaň na území obce,
 • poskytuje súčinnosť príslušnému kontaktnému bodu pri školení asistentov sčítania vymenovaných starostom obce podľa § 12 zákona,
 • vytvára nevyhnutné podmienky na prípravu, priebeh a vykonanie sčítania na svojom území,
 • realizuje a zodpovedá za sčítanie domov a bytov na území obce,
 • vykoná nábor a výber mobilných asistentov sčítania a stacionárnych asistentov sčítania na svojom území najneskôr do 11. januára 2021 a do tohto dátumu oznámi príslušnému kontaktnému bodu údaje o asistentovi sčítania vymenovanom príslušnou obcou, ktoré sa zapisujú do zoznamu asistentov sčítania podľa § 14 ods. 2 písm. a) a c) zákona,
 • zabezpečuje podmienky pre riadny výkon činnosti mobilných asistentov sčítania na území obce v súlade s metodickým pokynom úradu,
 • odošle najneskôr do 30. októbra 2020 osobe podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona výzvu podľa § 12 ods. 3 zákona na podanie návrhu na vymenovanie stacionárneho asistenta sčítania,
 • vedie evidenciu obyvateľov, ktorí na území obce požiadali o službu asistovaného sčítania s pomocou mobilného asistenta sčítania,
 • zriadi kontaktné miesto najneskôr 15 dní pred začiatkom doby sčítania obyvateľov, zabezpečí riadnu prevádzku obcou zriadeného kontaktného miesta počas doby sčítania obyvateľov a zverejní zoznam všetkých kontaktných miest na svojom území počas doby sčítania obyvateľov,
 • monitoruje činnosť asistentov sčítania na území obce, a ak je to potrebné, navrhuje asistentom sčítania a osobám podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona opatrenia na odstránenie nedostatkov,
 • zodpovedá za úplnosť sčítania na území obce z hľadiska počtu obyvateľov obce a vytvára všetky predpoklady na dosiahnutie úplného sčítania na území obce,
 • zabezpečuje sčítanie obyvateľov ubytovaných v zariadení, ktorého je obec zriaďovateľom, a zariadení v katastrálnom území obce; to neplatí, ak ide o zariadenia podľa § 12 ods. 5 zákona,
 • zodpovedá za vytvorenie virtuálnych asistenčných obvodov,
 • oznámi príslušnému kontaktnému bodu údaje o kontaktnom mieste zriadenom príslušnou obcou, ktoré sa zapisujú do zoznamu kontaktných miest podľa § 19 ods. 2 písm. a) a c) zákona, najneskôr do 31. decembra 2020,
 • plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona alebo ustanovené opatrením úradu vydaným na základe tohto zákona.

 

Bližšie informácie o Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021 nájdete na internetovej stránke https://www.scitanie.sk

Obecný úrad

Sčítanie 2021

sčítanie 2021

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Zvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
29
30 1 2 3 4 5
6
7 8 9
10 11 12
13
14 15 16 17 18 19
20
21 22 23
24 25 26
27
28 29 30 31 1 2

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Kalendár

​​Prvá písomná zmienka 1357

​​Nadmorská výška 400 m n. m.

​​Počet obyvateľov 1176

​​Výmera katastra 3514 ha